Of je je aan de opsluitregels hield kan beinvloed zijn

Of je je aan de opsluitregels hield, kan beïnvloed zijn door je genetica – nieuw onderzoek

Iedereen had een andere ervaring van de pandemie Shutterstock

Over de hele wereld hebben mensen geleden onder de invloed van de COVID-19 pandemie op hun welzijn. De impact was echter niet voor iedereen dezelfde. Wij weten dat de lichamelijke gezondheid en de geestelijke gezondheid gedeeltelijk worden beïnvloed door omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de COVID-19 pandemie, maar gedeeltelijk ook door de natuur (de genetica).

De COVID-19 pandemie was een unieke gelegenheid voor onderzoekers en de wetenschappelijke gemeenschap kwam samen om het COVID-19 gastheer-genetica initiatief te vormen, samenwerkend aan onderzoek. Hele gemeenschappen werden plotseling en gelijktijdig blootgesteld aan zowel het virus als de sociale veranderingen die nodig waren om zich aan te passen aan de lockdowns van de overheid.

We hebben de interactie tussen genetica en de impact van de pandemie op het welzijn van individuen in de loop van de tijd onderzocht. We ontdekten dat het vertrouwen van mensen in de overheid over lockdown verband hield met hun genetica, en dat het ook gestaag belangrijker werd voor hun geluk in de loop van de pandemie in 2020.

De gegevens werden verzameld van 27.537 deelnemers aan de Lifelines-studie, die sinds 2006 167.000 individuen van meerdere generaties in de drie noordelijke provincies van Nederland (Drenthe, Friesland, Groningen) heeft gevolgd.

De studie verzamelt gedetailleerde informatie en biologische monsters van haar deelnemers. Wij hebben de deelnemers vragenlijsten gestuurd met de vraag of zij COVID-19 hebben gehad, over hun algemene gezondheid en medicijngebruik, sociale demografische gegevens zoals inkomen en opleiding, welbevinden en levensstijl.

Genetica en COVID

Van veel gedragskenmerken en psychiatrische kenmerken is bekend dat ze worden beïnvloed door delen van ons DNA. Zo zijn er bijvoorbeeld 102 manieren bekend waarop verschillende DNA-arrangementen het risico op depressie kunnen verhogen. Voor onze analyses gaven we elke deelnemer een zogenaamde polygene score die aangaf hoe groot de kans was dat ze een specifieke eigenschap hadden, gebaseerd op hun DNA (hun genetische aanleg), en vergeleken dit met hun antwoorden in de vragenlijst.

Scores als deze kunnen geen gedrag van individuen voorspellen, maar ze kunnen wel worden gebruikt om te zien of groepen mensen met verschillende genetische aanleg anders reageren wanneer ze met tegenslag worden geconfronteerd. Bijvoorbeeld, mensen die genetisch meer kans hadden op een hoge levenstevredenheid, rapporteerden een hogere levenskwaliteit in de vragenlijsten, zoals verwacht.

In totaal vonden we 288 antwoorden op vragenlijsten die gekoppeld konden worden aan de genetica van de deelnemers. In het bijzonder vonden we dat vertrouwen in de overheid en bereidheid om te voldoen aan de COVID-19 lockdown regels nauw samenhingen met de genetische predisposities van de deelnemers.

Hoe de invloed van genetica veranderde

Vrouw met een gezichtsmasker dat haar kaak gedeeltelijk bedekt met een positieve uitdrukking

Onderzoekers onderzochten het verband tussen genetica en welzijn tijdens de pandemie.
Shutterstock

We verstuurden de vragenlijst voor het eerst weken nadat COVID-19 voor het eerst in Nederland was ontdekt en bleven gedurende de pandemie ten minste eenmaal per maand dezelfde vragen versturen. Dit stelde ons in staat om de invloeden van de polygene scores op verschillende tijdstippen te vergelijken.

We ontdekten dat de genetische bijdrage aan het welzijn niet statisch was, maar in de loop van de tijd kon veranderen.

Het meest uitgesproken effect van de genetica van de deelnemers was voor de eigenschap van hoge levenstevredenheid. Hier vonden we dat in de loop van de pandemie genetica belangrijker werd en de invloed van externe factoren afnam.

Er zijn meerdere verklaringen voor dit effect. Het sociale isolement dat werd opgelegd door de COVID-19 inperkingsmaatregelen betekende dat mensen minder controle hadden over omgevingsfactoren die hun levenskwaliteit konden beïnvloeden. Het kan ook zijn dat sommige genetische factoren resulteren in een stressbestendigheid waardoor sommige mensen de langdurige psychologische gevolgen van de pandemie beter aankunnen.

Onze resultaten tonen aan hoe belangrijk het is om longitudinale gegevens te gebruiken bij het bestuderen van
van psychiatrische ziekten en andere psychologische kenmerken, zodat we beter kunnen begrijpen hoe we mensen met deze aandoeningen kunnen helpen.

The Conversation

Lude Franke ontvangt financiering van ZonMW, ERC, Oncode en EU

Patrick Deelen ontvangt financiering van Nederlandse Onderzoeksraad (NWO).

Pauline Lanting werkt niet voor, geeft geen advies aan, bezit geen aandelen van of ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat zouden hebben bij dit artikel, en heeft buiten haar academische aanstelling geen relevante affiliaties bekend gemaakt.