Ter verdediging van de mieren

Ter verdediging van de mieren

Gewone zwarte mier. Shutterstock

Voor de niet-ingewijden zijn er twee soorten mieren in het Verenigd Koninkrijk: de rode die bijten en de zwarte mieren die onze keukens binnendringen. Nog alarmerender is het wanneer honderden lokale mierenkolonies uitzwermen en een regionale “vliegende mierendag” creëren.

Mensen kunnen een intense angst voor mieren ontwikkelen, myrmecofobie genaamd. Hoewel dit waarschijnlijker is als ze allergisch zijn voor mierenbeten en -steken.

De mier die vanmorgen over mijn keukenvloer scharrelde, zou voor de meeste mensen gewoon een zwarte mier en een lastpost zijn, maar het is mijn favoriete soort. Klein, met een korte taille tussen borststuk en achterlijf, heb ik hem geïdentificeerd als Lasius niger (de zwarte tuinmier). Dit is de meest voorkomende mierensoort van Groot-Brittannië, slechts één van de 51 die in het VK leven, plus 13 geïntroduceerde soorten.

Wereldwijd zijn er ongeveer 16.000 mierensoorten in kolonies van tot wel 500.000 individuen. Ze kunnen allemaal bijten (hoewel de meeste te klein zijn om pijn te doen), sommige steken, en allemaal produceren ze mierenzuur ter bescherming en aanval. Dat klinkt allemaal een beetje verontrustend als je geen insectenliefhebber bent.

Wat heb je aan mieren?

Iedereen die wel eens door een mier is gebeten, vraagt zich misschien af wat het nut van die vervelende diertjes is. Maar de waarheid is dat we gewoon niet zonder ze kunnen.

Mieren helpen bij de afbraak van organisch materiaal. Zonder hen zou het zich ophopen en de bodemkwaliteit verminderen. Studies over wevermieren Oecophylla smaragdina tonen aan dat ze ongedierte verminderen en de opbrengst van gewassen kunnen verbeteren. Sommige mensen eten wevermieren omdat ze rijk zijn aan eiwitten en vetzuren.

Mieren maken tunnels en bouwen ondergrondse nesten. Als ingenieurs van het ecosysteem verbeteren ze de poreusheid van de bodem voor lucht en water, verhogen ze de pH en de vitale voedingsstoffen in de bodem. De wilde dieren die we zo graag in onze tuinen of in natuurreservaten zien, zijn afhankelijk van mieren. Ze worden bijvoorbeeld gegeten door groene spechten. Larven van de bedreigde grote blauwe vlinder voeden zich ook met rode mierenlarven.

Alle mieren leven in een zeer gestructureerde gemeenschap. Ze delen informatie en nemen collectief beslissingen. De meeste mieren zijn werksters, voortgekomen uit bevruchte eieren. Ze hebben verschillende rollen naar gelang van hun leeftijd: diep in het nest zorgen voor de larven als ze jong zijn, dan schoonmaken en voedsel transporteren, en tenslotte op verkenning gaan en voedsel verzamelen als ze ouder zijn (en meer afzetbaar). Sommige tropische mierensoorten hebben soldaten voor verdediging en aanval, die net als de werksters allemaal vrouwelijk zijn. Britse bosmieren (Formica rufa) hebben geen soldaten, zodat werksters deze rol op zich nemen. Formica sanguinea overvalt kolonies van Formica fusca en neemt larven mee die opgroeien tot hun slaven.

Sommige soorten zoals Lasius niger vestigen zich in huizen, en ik spoorde mijn mier op naar een kolonie die de muur van de bijkeuken aan het uithollen was (nu hersteld). Op zich niet schadelijk voor mensen, maar elke L. niger heeft een specifieke taak, en de mijne was een verkenner. Hij zou een voedselmonster terugbrengen naar de kolonie. Andere mieren volgden de verkenner naar de voedselbron. L niger verkenners leggen chemische sporen om hun zusters naar voedsel te brengen.

Als de kolonie te groot wordt, produceert de koningin gevleugelde mieren. Het zijn vruchtbare prinsessen die zich ontwikkelen uit bevruchte eitjes, en mannetjes uit onbevruchte eitjes. Zwermen worden uitgelokt door warme, vochtige omstandigheden na regen. Vliegende mieren gebruiken hun vleugels maar één keer.

Het zwermen bevordert genetische vermenging doordat mannetjes uit andere nesten elkaars prinses najagen. De mannetjes sterven dan van uitputting en schade toegebracht tijdens het paren. Nieuwe koninginnen werpen hun vleugels af en beginnen een nest met werksters. De oude koningin blijft en kan 25 jaar leven. Al haar jongen komen van één paringsvlucht, hoewel ze met meerdere mannetjes kan paren.

Niet alle rode mieren steken

Een andere veel voorkomende soort is Myrmica rubra, een rode mier die soms de Europese vuurmier wordt genoemd. Deze mier komt veel voor in het Verenigd Koninkrijk en Europa en is ook in Noord-Amerika en Azië binnengedrongen. M. rubra is agressief en bijt en steekt vaak als hij geprovoceerd wordt. M. rubra vormt hopen of leeft onder stenen in grasland of zandduinen. Bij het zoeken naar voedsel kan hij een picknick verstoren, maar hij waagt zich zelden binnenshuis. Veel mensen beschouwen rode mieren als slechte mieren.

Ter verdediging van de mieren.0&q=45&auto=format&w=754&fit=clip

Vuur mier.
Shutterstock

Eén studie onderzocht de verschillen in gedrag van beide soorten door ze, één voor één, een route te bieden naar een bak met springstaarten (kleine vleugelloze insecten die door mieren worden gegeten).

Hoewel M. rubra gemiddeld een derde minder tijd in de kamer doorbracht dan L. niger, maakte hij driemaal zoveel agressieve contacten met de springstaarten, en doodde hij er bijna zevenmaal zoveel. Dus, M. rubra is meer roofzuchtig, maar leeft op blootgestelde plaatsen met een groter risico op aanvallen. Je kan het hem moeilijk kwalijk nemen dat hij zich verdedigt. L. niger is te klein om een pijnlijke beet toe te brengen en heeft geen angel.

De meeste mieren doen ons geen kwaad, tenzij we hen bedreigen. Hoewel ze gewassen kunnen beschadigen. Rode mieren, bijvoorbeeld, kunnen je volkstuin vernielen (ze houden bladluizen als huisdier om zich te voeden met hun suikerhoudende afscheidingen).

Ze kunnen dus je huis binnendringen, je eten stelen en je groentetuin beschadigen. Maar de meeste Britse mieren leiden een onschuldig ondergronds leven als architecten van een gezonde bodem in complexe samenlevingen.

The Conversation

Christopher Terrell Nield werkt niet voor, geeft geen advies aan, heeft geen aandelen in, en ontvangt geen financiering van bedrijven of organisaties die baat hebben bij dit artikel, en heeft buiten zijn academische aanstelling geen andere relevante banden bekend gemaakt.