Worstelt u met positief denken Onderzoek toont aan dat chagrijnige

Worstelt u met positief denken? Onderzoek toont aan dat chagrijnige stemmingen eigenlijk nuttig kunnen zijn

Zelfs boosheid heeft een doel. TeodorLazarev/Shutterstock

Nu de psychiatrie, die medische en biologische methoden gebruikt om psychische stoornissen te behandelen, de psychotherapie, die berust op niet-biologische benaderingen zoals gesprek en counseling, grotendeels heeft ingehaald, hebben psychotherapeuten gezocht naar alternatieve uitdagingen. Een veel gebruikte benadering is zich te richten op het vergroten van het geluk van geestelijk gezonde mensen, in plaats van op het verlichten van de geestelijke pijn en het trauma van degenen die lijden.

Dit staat bekend als “positieve psychologie” en is recentelijk uitgebreid met niet alleen psychologen, maar ook maatschappelijk werkers, life coaches en new age therapeuten. Maar er zijn aanwijzingen dat deze benadering ook een negatieve kant heeft.

Misschien wel het meest voorkomende advies van positieve psychologen is dat we de dag moeten grijpen en in het moment moeten leven. Dit helpt ons om positiever te zijn en drie van de meest beruchte emotionele toestanden te vermijden, die ik de RAW emoties noem: spijt, woede en bezorgdheid. Uiteindelijk suggereert het dat we vermijden ons te veel te concentreren op spijt en woede over het verleden, of zorgen over de toekomst.

Het klinkt als een gemakkelijke taak. Maar de menselijke psychologie is evolutionair bepaald om in het verleden en de toekomst te leven. Andere diersoorten hebben instincten en reflexen om te helpen overleven, maar de menselijke overleving berust sterk op leren en plannen. Je kunt niet leren zonder in het verleden te leven, en je kunt niet plannen zonder in de toekomst te leven.

Spijt, bijvoorbeeld, die ons kan doen lijden door na te denken over het verleden, is een onmisbaar mentaal mechanisme om van eigen fouten te leren en herhaling ervan te voorkomen.

Zorgen over de toekomst zijn evenzo essentieel om ons te motiveren iets te doen dat vandaag enigszins onaangenaam is, maar in de toekomst winst kan opleveren of ons een groter verlies kan besparen. Als we ons helemaal geen zorgen zouden maken over de toekomst, zouden we misschien niet eens de moeite nemen om een opleiding te volgen, verantwoordelijkheid te nemen voor onze gezondheid of voedsel in te slaan.

Net als spijt en zorgen, is woede een instrumentele emotie, wat mijn co-auteurs en ik in verschillende onderzoekspapers hebben aangetoond. Het beschermt ons tegen misbruik door anderen en motiveert mensen om ons heen om onze belangen te respecteren. Onderzoek heeft zelfs aangetoond dat een zekere mate van boosheid tijdens onderhandelingen nuttig kan zijn, en kan leiden tot betere resultaten.

Wat meer is, onderzoek heeft aangetoond dat negatieve stemmingen in het algemeen heel nuttig kunnen zijn – waardoor we minder goedgelovig en meer sceptisch worden. Studies hebben aangetoond dat 80% van de mensen in het westen een optimismevoorkeur heeft, wat betekent dat we meer leren van positieve ervaringen dan van negatieve. Dit kan leiden tot een aantal slecht doordachte beslissingen, zoals al ons geld steken in een project met weinig kans op succes. Moeten we dan echt nog optimistischer worden?

Afbeelding van een smiley, en twee minder blije gezichten.

Gelukkige gedachten komen ook met problemen.
SewCream/Shutterstcok

Optimismevooringenomenheid is bijvoorbeeld gekoppeld aan overmoed – geloven dat we over het algemeen beter zijn dan anderen in de meeste dingen, van autorijden tot grammatica. Overmoed kan een probleem worden in relaties (waar een beetje nederigheid de dag kan redden). Het kan er ook toe leiden dat we ons niet goed voorbereiden op een moeilijke taak – en anderen de schuld geven als we uiteindelijk falen.

Defensief pessimisme daarentegen kan met name angstige individuen helpen zich voor te bereiden door een redelijk lage lat te leggen in plaats van in paniek te raken, waardoor het gemakkelijker wordt obstakels rustig te overwinnen.

Kapitalistische belangen

Desondanks heeft de positieve psychologie haar sporen nagelaten in de beleidsvorming op nationaal en internationaal niveau. Een van haar bijdragen was het op gang brengen van een debat onder economen over de vraag of de welvaart van een land alleen moet worden gemeten aan de hand van groei en BBP, of dat een meer algemene benadering van welzijn moet worden gehanteerd. Dit leidde tot de misleidende veronderstelling dat men geluk kan meten door mensen eenvoudigweg te vragen of ze gelukkig zijn of niet.

Dit is hoe de geluksindex van de VN – die een belachelijke rangschikking van landen geeft naar hun geluksniveau – is opgebouwd. Vragenlijsten over geluk meten weliswaar iets, maar dat is niet het geluk op zich, maar veeleer de bereidheid van mensen om toe te geven dat het leven vaak moeilijk is, of, als alternatief, hun neiging om arrogant op te scheppen dat zij het altijd beter doen dan anderen.

De overdreven focus van de positieve psychologie op geluk, en haar bewering dat we er volledige controle over hebben, is ook in andere opzichten schadelijk. In een recent boek genaamd “Happycracy”, betoogt de auteur, Edgar Cabanas, dat deze bewering cynisch gebruikt wordt door bedrijven en politici om de verantwoordelijkheid voor alles variërend van een milde ontevredenheid met het leven tot klinische depressie af te schuiven van economische en maatschappelijke instanties naar de lijdende individuen zelf.

Immers, als we ons geluk volledig in eigen hand hebben, hoe kunnen we dan werkloosheid, ongelijkheid of armoede de schuld geven van onze ellende? Maar de waarheid is dat we geen volledige controle hebben over ons geluk, en dat maatschappelijke structuren vaak tegenspoed, armoede, stress en oneerlijkheid kunnen creëren – dingen die bepalen hoe we ons voelen. Geloven dat je jezelf gewoon beter kunt denken door je te richten op positieve emoties wanneer je in financieel gevaar verkeert of een groot trauma hebt doorgemaakt, is op zijn minst naïef.

Hoewel ik niet geloof dat positieve psychologie een samenzwering is die wordt gepromoot door kapitalistische bedrijven, geloof ik wel dat we geen volledige controle hebben over ons geluk, en dat het nastreven ervan mensen behoorlijk ellendig kan maken in plaats van gelukkig. Iemand opdragen gelukkig te zijn is niet veel anders dan hem vragen niet aan een roze olifant te denken – in beide gevallen kan zijn geest gemakkelijk in de tegenovergestelde richting gaan. In het eerste geval voegt het niet kunnen vervullen van het doel om gelukkig te zijn aanzienlijke frustratie en zelfverwijt toe.

En dan komt de vraag of geluk werkelijk de belangrijkste waarde in het leven is. Is het wel iets stabiels dat in de tijd kan blijven bestaan? Het antwoord op deze vragen werd meer dan honderd jaar geleden gegeven door de Amerikaanse filosoof Ralph Waldo Emerson: “Het doel van het leven is niet gelukkig te zijn. Het is om nuttig te zijn, om eerbaar te zijn, om medelevend te zijn, om het enig verschil te laten maken dat je hebt geleefd en goed hebt geleefd.”

The Conversation

Eyal Winter ontvangt financiering van ESRC.